Pretraživanje

 

Zbirka Dragutina Schwartza

Autor: Marija Šercer
Godina: 1983.

Tursko oružje

Autor: Marija Šercer
Godina: 1983.

Cijena: 25,00 kn


Portreti 16 - 18. stoljeća

Autor: Marijana Schneider
Godina: 1982.

Cijena: 53,00 kn


Vojna krajina u Hrvatskoj

Autor: Fedor Moačanin, Mirko Valentić
Godina: 1981.

Oružje u prošlosti

Autor: Marija Šercer
Godina: 1980.

J.J.Strossmayer

Autor: Jelena Borošak-Marijanović, Ela Srzić
Godina: 1980.

Pečatnjaci

Autor: Vlasta Brajković
Godina: 1980.

Cijena: 42,00 kn


Žena u likovnoj umjetnosti narodne revoluciji


Zbirka slika Odjela Srba u Hrvatskoj

Autor: Vera Borčić
Godina: 1978.

Iz obiteljskih ostavština 1

Autor: Maja Škiljan
Godina: 1977.


Na vrh