Usluge

Usluge se naplaćuju prema cjeniku usluga Hrvatskog povijesnog muzeja 

Za sve ostale informacije kontaktirajte nas na:

Tel: +385 01 4851 900
Fax.+385 01 4851-909
e-mail: tajnistvo@hismus.hr

Dokumenti