Pretraživanje

 

Ante Roca - fotografija kroz NOB

Autor: Ž. Čorak
Godina: 1975.

Borba za oslobođenje Hrvatske 1944.-1945


Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića

Autor: Dolores Ivanuša; Nedjeljko Mihanović
Godina: 1975.

Stari gradovi između Une, Save i Kupe


Izložba u spomen stogodišnjice bosansko-hercegovačkog ustanka 1875 - 1878


Pučki ustanak Matije Ivanića i njegovo doba


Starine manastira Orahovica

Autor: Vera Borčić
Godina: 1975.

Jatagani u Povijesnom muzeju Hrvatske

Autor: Marija Šercer
Godina: 1975.

Povijesni spomenici grada Zagreba, svezak 21

Godina: 1975.

Stare mjere

Autor: Maja Škiljan
Godina: 1975.

Cijena: 16,00 knNa vrh