Dadoh zlato za željezo

Autor: Jelena Borošak Marijanović
Godina: 2006.

Cijena: 2,00 € / 15,07 kn


Fotografski albumi u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Rhea Ivanuš
Godina: 2006.

Cijena: 17,00 € / 128,09 kn


Cimelia Croatica : iz zbirke Ive Dubravčića

Godina: 2004.

Cijena: 14,00 € / 105,48 kn


Život u palači : od 1764. do 2004. godine

Autor: Marina Bregovac Pisk
Godina: 2004.

Cijena: 17,00 € / 128,09 kn


Palača Hrvatskog povijesnog muzeja : The Palace of the Croatian History Museum : 1764. - 2004.

Autor: Lelja Dobronić; Ankica Pandžić
Godina: 2004.
Napomena: monografija

Cijena: 7,50 € / 56,51 kn


Fond filmske građe u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Nataša Mataušić
Godina: 2004.

Cijena: 14,00 € / 105,48 kn


Sakralno kiparstvo u Hrvatskome povijesnom muzeju u Zagrebu

Autor: Snježana Pavičić
Godina: 2003.

Cijena: 21,00 € / 158,22 kn


Ivan Goran Kovačić i njegov zavičaj

Autor: Lucija Benyowsky
Godina: 2003.
Poveznica: http://www.hismus.hr/hr/izlozbe/aktualne-izlozbe/ivan-goran-kovacic-i-njegov-zavicaj-2003-lukovdol/

Cijena: 9,00 € / 67,81 kn


Kolomanov put

Godina: 2002.

Cijena: 42,00 € / 316,45 kn


Metallica : predmeti od neplemenitih metala : Zbirka predmeta iz svakodnevnog života

Autor: Maja Škiljan
Godina: 2002.

Cijena: 12,00 € / 90,41 knNa vrh