Izdavaštvo

Pretraživanje

 

ID-4-1986_RUDO '41

Autor: Rhea Ivanuš
Godina: 1986.

Andrija Maurović - Stari mačak u NOB-i

Autor: Snježana Pavičić
Godina: 1986.

Hrvatski narodni preporod 1790.-1848.

Autor: Jelena Borošak-Marijanović
Godina: 1986.

Oslobođenje. Tuđe nećemo - svoje nedamo


Rade Končar - sekretar CK KPH

Autor: Sonja Kolar
Godina: 1984.

Narodna fronta

Autor: Rudolf Polšak
Godina: 1984.

Sjećanje na ljudsku tragediju


Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske i Likovna izložba umjetnika partizana učesnika kongresa


Nove akvizicije Muzeja revolucije naroda Hrvatska 1983


Kroz prozore prošlosti

Autor: Marija Šercer
Godina: 1984.


Na vrh