Izdavaštvo

Pretraživanje

 

Republičke nagrade i društvena priznanja u SRH


Slike iz života I. G. Kovačića

Autor: Dubravka Peić-Čaldarović
Godina: 1988.

Prošlost i baština Vinodola

Godina: 1988.

Cijena: 42,00 kn


Hrvatska likovna umjetnost u narodnooslobodilačkom ratu


Vladimir Bakarić

Autor: Stipe Šuvar
Godina: 1987.

Sportske značke i odličja do Univerzijade

Autor: Jelena Borošak Marijanović; Boris Prister
Godina: 1987.

Cijena: 5,00 kn


Rat u Španjolskoj 1936.-1939. i jugoslavenski interbrigadisti

Autor: Đurđa Knežević, Snježana Pavičić
Godina: 1986.

ID-4-1986_RUDO '41

Autor: Rhea Ivanuš
Godina: 1986.

Andrija Maurović - Stari mačak u NOB-i

Autor: Snježana Pavičić
Godina: 1986.

Hrvatski narodni preporod 1790.-1848.

Autor: Jelena Borošak-Marijanović
Godina: 1986.


Na vrh