Pretraživanje

 

Za čast i slavu (elektroničko izdanje kataloga zbirke)

Autor: Boris Prister
Godina: 2015.

Cijena: 50,00 kn


Domovinski rat - animirana karta (dvojezično izdanje)

Autor: Matea Brstilo Rešetar; Ivica Nevešćanin; Andreja Smetko
Godina: 2015.
Poveznica: http://www.hismus.hr/hr/izlozbe/aktualne-izlozbe/domovinski-rat/

Cijena: 28,00 kn


Bez ruma nema šturma!

Autor: Ana Filep, Zdenka Šinkić
Godina: 2014.
Poveznica: http://www.bezrumanemasturma.hismus.hr/index.html

Domovinski rat - animirana karta

Autor: Matea Brstilo Rešetar; Ivica Nevešćanin; Andreja Smetko
Godina: 2012.
Poveznica: http://www.hismus.hr/hr/izlozbe/aktualne-izlozbe/domovinski-rat/

Interaktivni DVD Dadoh zlato za željezo

Autor: Andreja Smetko
Godina: 2009.

Cijena: 21,00 kn


Zbirka jatagana u Hrvatskom povijesnom muzeju (e-katalog)

Autor: Dora Bošković
Godina: 2007.
Poveznica: http://jatagani.hismus.hr/knjizstart.htm

MUSEUM 1846. - 1996. (e-katalog)Na vrh