Izložba „Rakovički ustanak 1871. i Eugen Kvaternik: od pobune do kulta nacionalnog junaka“

Hrvatski državni arhiv
Hrvatski povijesni muzej
Hrvatski institut za povijest
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 

Vas pozivaju na izložbu

 „Rakovički ustanak 1871. i Eugen Kvaternik:
od pobune do kulta nacionalnog junaka“

 povodom obilježavanja 150. obljetnice Rakovičkog ustanka. 

Izložba se održava pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske.

 Izložba se, uz pridržavanje aktualnih epidemioloških mjera, može razgledati u Hrvatskom državnom arhivu od 8. listopada do 15. prosinca 2021., uz prethodnu najavu na kpa@arhiv.hr

 O izložbi:

Hrvatska historiografija Rakovičkom ustanku pridaje jedno od središnjih mjesta u oblikovanju ideje o nacionalnoj državi i hrvatskoj samostalnosti, ali istodobno propituje smislenost toga neuspjeloga pothvata. Sto pedeseta obljetnica Rakovičkog ustanka, odjeci kojega su se u različitim vidovima provukli do današnjih dana, prigoda je za prisjećanje, obilježavanje, upoznavanje uzroka i okolnosti u kojima se tijekom druge polovice 19. stoljeća stvara politička misao o modernoj i neovisnoj državi na ovom prostoru.

Izložba prati europski prostor i njegove ključne mijene od sredine 19. stoljeća, uži prostor Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, kao i hrvatske zemlje s naglaskom na prikaz stanja Vojne Krajine kao mjesta oživotvorenja ustanka i djelovanja njegovih protagonista. Posebna pozornost posvećena je životnomu putu i sudbinama idejnoga začetnika toga događaja Eugena Kvaternika, ali i njegovih najbližih suradnika i suorganizatora pokreta Vjekoslava Bacha, Ante Rakijaša, Petra Vrdoljaka i Rade Čuića. Dio izložbe posvećen je nizu uzastopnih događaja koji su pridonijeli stvaranju kulta Eugena Kvaternika kao nacionalnoga junaka, a ideji ustanka pridali državotvorni značaj. Historiografija, publicistika, književnost i umjetnost dale su obol prepoznavanju događaja i ključnih osoba, pa se izvornim gradivom arhiva, muzeja i knjižnica ovom izložbom nastoje oživjeti prostor, vrijeme i ideje,svjesno i nesvjesno utkane u nacionalnu memoriju.
Možda je upravo ponovnim sjedinjenjem Kvaternikovih okrvavljenih spisa i kovčega u kojima ih je ponio u posljednju borbu simbolički utjelovljena i uspješna suradnja srodnih kulturnih i znanstvenih institucija, Hrvatskog državnog arhiva, Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatskog instituta za povijest te Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

IZLOŽBENE CJELINE:

Hrvatska i Europa – kronologija
Civilna Hrvatska pred ustanak
Vojna Krajina
Eugen Kvaternik
Ustanici i žrtve
Ustaj, ustaj, rode hrvatski!
Posljedice ustanka
Nasljeđe ustanka i kult nacionalnog junaka

IMPRESUM IZLOŽBE:

ORGANIZATORI
Hrvatski državni arhiv
Hrvatski povijesni muzej
Hrvatski institut za povijest
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

AUTORI IZLOŽBE I KATALOGA
Diana Mikšić, Hrvoje Baričević (Hrvatski državni arhiv)
Leon Bošnjak (Hrvatski povijesni muzej)

STRUČNI SURADNICI
Alexander Buczynski (Hrvatski institut za povijest)
Stjepan Matković (Hrvatski institut za povijest)

DIZAJN IZLOŽBE I KATALOGA
Maja Karić

POSUDITELJI IZVORNE ARHIVSKE, KNJIŽNIČNE I MUZEJSKE GRAĐE
Hrvatski državni arhiv, Hrvatski povijesni muzej, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Nacionalni muzej moderne umjetnosti

FOTOGRAFIJE
Hrvatski državni arhiv, Hrvatski povijesni muzej, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Austrijski državni arhiv, Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu, Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Srpska akademija nauka i umetnosti, Muzej grada Zagreba

Izložba i katalog financirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Izložba „Rakovički ustanak 1871. i Eugen Kvaternik: od pobune do kulta nacionalnog junaka“

Na vrh