Otvorenje izložbe "1918. - prijelomna godina u Hrvatskoj"

Završetak Prvog svjetskog rata: 11. 11. 1918. u 11 sati potpisano je vojno primirje s Njemačkom u Compiègneu. 

Točno 100 godina kasnije Hrvatski povijesni muzej ima čast pozvati vas na otvorenje izložbe "1918. - PRIJELOMNA GODINA U HRVATSKOJ".

Prvi globalni sukob poznat kao „Veliki rat“ završio je 1918. godine, uzrokovao je velike ljudske i materijalne gubitke te doveo do urušavanja starih carstava i formiranja novih država, novih geopolitičkih i društvenih odnosa u svijetu.

Budući da je za povijesni razvoj Hrvatske godina 1918. bez sumnje prijelomna, ovom se izložbom prvenstveno prezentiraju politička i društvena zbivanja.

Hrvatska krajem godine raskida sve državnopravne veze s Austro-Ugarskom Monarhijom i ulazi u novu jugoslavensku zajednicu. Djelovanje hrvatskih političkih stranaka i pojedinaca u zemlji i inozemstvu usmjereno je na rješavanje nacionalnog pitanja. Na području južnoslavenskih zemalja bivše Monarhije formira se krajem listopada Država Slovenaca, Hrvata i Srba. Međunarodno nepriznata, uslijed vanjskih i unutarnjih (ne)prilika, Država SHS ubrzo ulazi u novu zajedničku državnu zajednicu sa Srbijom i Crnom Gorom. Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca proglašeno je u Beogradu 1. prosinca 1918. godine.

Mirovna konferencija održana u Parizu 1919. godine nije osigurala trajan mir.


Na vrh