Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Palače Hidrometeorološkog zavoda i Palače Vojković – Oršić – Kulmer – Rauch

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Palače Hidrometeorološkog zavoda, Grič 3, Zagreb
Palače Vojković – Oršić – Kulmer – Rauch, Matoševa 9, Zagreb

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Palače Hidrometeorološkog zavoda, Grič 3, Zagreb Palače Vojković – Oršić – Kulmer – Rauch, Matoševa 9, Zagreb

Na vrh