Novo izdanje HPM - Katalog izložbe"Varvaria / Breberium / Bribir: razotkrivanje slojeva"

Bribirska glavica jedan je od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj. Zbog povoljnoga prometnog i strateškog položaja oduvijek je imala funkciju utvrde, a poznato je kako se tu nalazila liburnska i rimska Varvaria pa srednjovjekovni Breberium, sjedište najmoćnijeg hrvatskog srednjovjekovnoga roda Šubića Bribirskih. Vidljive ruševine na Bribirskoj glavici i bogata prošlost pobudile su zanimanje arheologa koje traje više od 100 godina.

 

Izložba je rezultat suradnje dvaju nacionalnih muzeja – Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu i Hrvatskoga povijesnog muzeja u Zagrebu. U prikazu i prezentaciji teme suradnji dvaju muzeja priključio se i Muzej grada Šibenika. Lokalitet Bribirska glavica sa svojim bogatim arheološkim slojevima – od prapovijesti pa sve do kasnog srednjeg vijeka – tema je zajedničke arheološko-povijesne izložbe, ali i spona budućih stalnih postava dvaju muzeja.

 

Do 24. svibnja 2020. u HPM-u možete posjetiti izložbu "Varvaria / Breberium / Bribir: razotkrivanje slojeva", a katalog izložbe možete kupiti u suvenirnici Muzeja.

Varvaria / Berberium / Bribir: razotkrivanje slojeva

Na vrh