Zahtjev za prikupljanje ponuda...

Temeljem čl. 44. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Hrvatski povijesni muzej objavljuje  

Zahtjev za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona:

"Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine Hrvatskog povijesnog muzeja"

 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/2014

Ur. broj: 17-3-2/14


Na vrh