Ivan Goran Kovacic Memorial Museum is temporarily closed February 22, 2018.

Institution: Ivan Goran Kovacic Memorial Museum, Lukovdol 

Dear visitors, we inform you that the Ivan Goran Kovacic Memorial Museum will be closed  February 22 and 23,  2018.

Rodna kuća Ivana Gorana Kovačića u Lukovdolu u kojoj je 8. lipnja 1975. godine otvoren Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića

Top of page