Ivan Goran Kovacic Memorial Museum is temporarily closed

Institution: Ivan Goran Kovacic Memorial Museum, Lukovdol 

Dear visitors, we inform you that the Ivan Goran Kovacic Memorial Museum will be closed  September 15, 2017.

Rodna kuća Ivana Gorana Kovačića u Lukovdolu u kojoj je 8. lipnja 1975. godine otvoren Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića

Top of page