Ivan Goran Kovacic Memorial Museum is temporarily closed

Institution: Ivan Goran Kovacic Memorial Museum, Lukovdol 

Dear visitors, we inform you that the Ivan Goran Kovacic Memorial Museum will be closed from August 28 to September 12, 2017.

Rodna kuća Ivana Gorana Kovačića u Lukovdolu u kojoj je 8. lipnja 1975. godine otvoren Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića

Top of page