Dokumentacijska služba Hrvatskog povijesnog muzeja započela je s radom 2004. godine kada je zaposlen prvi dokumentarist, čime započinje sustavno prikupljanje i obrada (sekundarne) muzejske dokumentacije. Međutim, dio dokumentacijske građe posebice one vezane uz izložbe, sakupljao se već i ranije te svjedoči o bogatoj djelatnosti Muzeja kroz više od 170 godina njegove povijesti.

U stvaranju dokumentacije kako primarne, tako i sekundarne, sudjeluju svi stručni djelatnici, a uloga dokumentarista je prikupljanje, obrada, razvrstavanje i pohrana dokumentacije sa svrhom čuvanja i mogućnosti ponovnog korištenja. Sakuplja se, obrađuje i prezentira dokumentacijska tekstualna i audio-vizualna građa vezana uz djelovanje pojedinaca, grupa, institucija iz područja hrvatske povijesti i povijesti Muzeja. Ta je građa okupljena u dokumentacijske fondove: izložbena djelatnost, izdavaštvo, hemeroteka, audio-vizualni fondovi i dr. Tokom svog dugog postojanja, Hrvatski povijesni muzej organizirao je više od 600 izložbi, dokumentiranih fotografijama i odjecima u tisku. U dokumentacijskim fondovima Odjela pohranjene su publikacije, pozivnice i radni materijal nastao tijekom pripremanja izložbi ili sličnih događanja. Upravo građa sakupljena tijekom pripremanja izložbi koje tematiziraju pojedine povijesne događaje, čini najvrjedniji dio dokumentacijskih fondova, a izložbena djeltnost predstavlja glavnu djelatnost muzeja kao elementari oblik prezentacije građe i komunikacije s korisnicima. Ujedno, raznolikost fondova daje uvid u razgranatu muzejsku djelatnost Hrvatskog povijesnog muzeja. Građa se postupno stručno obrađuje, digitalizira i informatički katalogizira kako bi zadovoljila potrebe svih korisnika. Bogatu muzejsku dokumentaciju koriste stručnjaci  različitih profila u Hrvatskoj i izvan nje, kako za potrebe stručne i znanstvene obrade određenih tema, tako i za potrebe prezentacije ili pripreme tekstova za njihovo publiciranje.

Info:
Jelena Balog Vojak, muzejska savjetnica dokumentaristica
+385 (0)1 4851 900

Ana Filep, viša kustosica
+385 (0)1 4851 900

Ivana Asić, viša fotografkinja
+385 (0)1 4851 900 

 

Informatička služba postoji od 1998. godine kada je zaposlen prvi muzejski informatičar, a od 2004. spojena je s dokumentacijskom službom u jedinstvenu cjelinu. Informacijska tehnologija prisutna je u svjetskim muzejima od druge polovine šezdesetih godina 20. stoljeća. Rana uporaba računala svodila se na procese automatiziranja muzejske dokumentacije i upravljanja zbirkama, te razvoj dokumentacijskih standarda. Danas je gotovo nemoguće zamisliti rad u muzeju bez osobnog računala i prateće alikacije za obradu muzejske građe. Muzej se više ne percipira samo kao zgrada već i kao proces i doživljaj. U skladu sa suvremenom svjetskom teorijom i praksom produkcije digitalne baštine promišljamo Muzej, danas i u budućnosti, kao informacijski i medijski muzej, koji komunicira sadržaje u različitim perceptivnim modalitetima, za različite skupine korisnika.

 

Info:
Zdenka Šinkić, viša informatičarka
+385 (0)1 4851 900

Dokumenti


Na vrh