Dokumenti muzeja

Statut muzeja

Zakoni i pravilnici

Zakoni i pravilnici (na stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra)

Postupci stvaranja obveza

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11.) donosi se Procedura stvaranja ugovornih obveza u Hrvatskom povijesnom muzeju.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura praćenja i naplate prihoda

Financijski planovi

Financijski plan za 2013.

Financijski plan za 2014.

Financijski plan za 2015.

Rebalans financijskog plana za 2015.

Financijski plan za 2016.

Financijski plan za 2017.

Financijski plan za 2018.

Financijski plan za 2019.

Plan programskih aktivnosti za 2019. 

Plan programskih aktivnosti za 2019.  - I izmjena

Izvješća

Financijski izvještaji za 2014.

Financijski izvještaji za 2015.

Financijski izvještaji za 2016.

Financijski izvještaji za 2017.

Financijski izvještaji za 2018. 

Dokumenti