„Dolazak Hrvata“

Radionica predstavlja priče i legende o dolasku Hrvata u novu domovinu, putem powerpoint prezentacije, povijesnih karata, snimki predmeta iz grobnih nalaza i radnih zadataka. Radionicom se prezentiraju i značajni procesi koji su obilježili ranija razdoblja hrvatske povijesti te razdoblje narodnih vladara, poput procesa pokrštavanja, pojave pismenosti, preklapanja utjecaja i prožimanja kultura starosjedioca i doseljenika, stvaranja sklavinija, ali i važnost i kontekst likovnih prikaza tema poput Dolaska Hrvata u vremenu buđenja nacionalne svijesti, tijekom 19. stoljeća.

Radionica je prilagođena uzrastu učenika 4. razreda osnovne škole.

Josip Franjo Mücke, Dolazak Hrvata, 1867. g., HPM/PMH-5852

Na vrh