Stari zagrebački obrti (Cehovi)

 Cilj je radionice upoznavanje sudionika s bogatom prošlošću staroga Zagreba kroz život i rad njegovih obrtnika, odnosno njihovih udruženja cehova, te njihovim ustrojem i pravilima.  Radionica se sastoji od dva dijela. Prvi dio sastoji se od predavanja upotpunjenog PowerPoint prezentacijom i originalnim cehovskim predmetima (iz Zbirke svakodnevnog života i Zbirke heraldike i sfragistike). Sudionici će otkriti koje su vrste starih obrta bile potrebne starim Zagrepčanima, saznat će što su cehovi, tko je činio ceh, upoznat će cehovske simbole, privilegije, ali i stroga pravila ceha prema kojima su se šegrti i djetići morali ravnati.

Drugi dio radionice čini grupni rad, a glavna metoda rada je metoda praktičnih radova. Sudionici se dijele u tri grupe, odnosno tri ceha – krojača, klobučara i bravara te izrađuju svoj majstorski rad i osmišljavaju i zapisuju pravila svoga ceha. Pritom se koriste posebno pripremljenim didaktičkim pomagalima poput cehovskih škrinji, špranci za izradu i ostalih materijala.

Uzrast: 3.,4. i 6. razredi osnovne škole

Vrijeme trajanja: 60 minuta

Oblik rada: frontalni rad, grupni rad

Metode rada: metoda rada s predmetima baštine, metoda praktičnih radova

Materijali i pomagala:  cehovske škrinje, šprance i skice, tkanina,  hamer papir, papir, škare, ljepilo, bojice 


Na vrh