Hrvatski banovi / Ban-pučanin Ivan Mažuranić

Radionica predstavlja Ivana Mažuranića, kao bana, političara i pjesnika te kulturne i političke događaje u Hrvatskoj od razdoblja hrvatskog narodnog preporoda do kraja 19. stoljeća, u kojima je i sam Ivan Mažuranić aktivno sudjelovao. Tijekom radionice omogućen je uvid u muzejske predmete iz Ostavštine obitelji Mažuranić.

Radionica je prilagođena za osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast.

Ban Ivan Mažuranić (1814.-1890.), 1873. g., HPM/PMH-31687 (detalj)

Na vrh